Kierunek - Wizaż i Stylizacja.

Kształcenie w formie niepublicznej – pobierane jest czesne.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom środowiska Podkarpacia w naszej ofercie edukacyjnej proponujemy zwłaszcza absolwentom kierunków kosmetycznych i fryzjerskich, uzupełnienie wykształcenia i rozwijanie zainteresowań na niepublicznym kierunku

WIZAŻ i STYLIZACJA
To interesujący kierunek dla osób kreatywnych posiadających umiejętności manualne, dobrą koordynacje wzrokowo-ruchową, ceniących piękno i estetykę. Pragnących ukierunkować swoje zainteresowania w kierunku tworzenia ogólnie pojętej stylizacji.
Umożliwia poznanie tajników makijażu dziennego i okazjonalnego, stylistyki i wizażu.
Czas nauki 2 semestry - łacznie 315 godzin.
Zajęcia odbywaja się w weekendy 2 razy w miesiącu.
Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu wizażysty – stylisty.


W czasie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu:

 • historii ubioru,
 • materiałoznawstwa odzieżowego,
 • podstaw projektowania ubioru,
 • wizażu,
 • stylizacji,
 • podstaw charakteryzacji,
 • podstaw fotografowania,

Pogłębiają zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki.

Informacje dodatkowe.
Uatrakcyjnieniem procesu nauczania jest udział słuchaczy w targach, szkoleniach, pokazach, sesjach zdjęciowych.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • studiu stylizacji,
 • teatrach,
 • telewizji,
 • na planach filmowych,
 • studiach fotograficznych,
 • firmach reklamowych i marketingowych (branży fryzjerskiej, kosmetycznej itp.) jako stylista, wizażysta itp.,

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej /nie jest wymagana matura/,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruku podania,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu od lekarza rodzinnego,
 • 3 zdjęcia