elektromechanik

Elektromechanik (symbol zawodu 741201). To zawód bardzo popularny i potrzebny. Elektromechanik zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Elektromechanik jest więc w przypadku branży samochodowej zarówno diagnostą, jak i pracownikiem serwisu, wyspecjalizowanym jednak w naprawie i obsłudze układu elektrycznego.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanika będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania prac montażowych i demontażowych, instalacyjnych, konserwacji i remontów,
 • dokonywania pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
 • wykonywania prac związanych z montowaniem instalacji elektrycznych, napraw elektrycznych, konserwacji i napraw urządzeń.

3. Elektromechanik znajdzie zatrudnienie w:

 • w serwisach motoryzacyjnych,
 • w stacjach diagnostycznych lub innych placówkach, w której przeprowadza się prace diagnostyczne i naprawcze,
 • może założyć własną działalność gospodarczą.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły)
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080