Kierunek - Kucharz

Kucharz (symbol zawodu 512001) to zawód, który jest coraz bardziej doceniany w Polsce i na świecie. Pracodawcy poszukują kucharzy z dużą wiedzą o surowcach i dodatkach do żywności. Ceniona jest wrażliwość estetyczna i smakowa oraz umiejętność pracy zespołowej.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • sporządzania różnego rodzaju potraw, ciast, napojów i deserów z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń,
 • obróbki wstępnej produktów (ręcznej, mechanicznej, termicznej),
 • gastronomicznego rozbioru mięsa,
 • sporządzania potraw dla różnych diet,
 • przygotowania potraw, napojów i deserów podczas przyjęć okolicznościowych.

3. Kucharz znajdzie zatrudnienie w:

 • placówkach otwartych (barach szybkiej obsługi, punktach gastronomicznych, restauracjach, kawiarniach, hotelach)
 • zakładach zamkniętych (szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach zakładowych)
 • będzie mógł założyć własny zakład gastronomiczny.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły)
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080