Polityka jakościTUV NORD

 

POLITYKA JAKOŚCI

Głównym celem działalności Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie jest świadczenie usług spełniających wymagania i oczekiwania Klientów. Dążymy również do umacniania pozycji lidera na rynku usług szkoleniowych oraz uzyskania wyników finansowych pozwalających na ciągły rozwój i realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest:

  • utrzymanie i doskonalenie systemu jakości zgodnego z wymaganiami norm IKSO 9001:2015,
  • ciągła analiza sytuacji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań,
  • analiza ryzyka i szans,
  • pełne zaangażowanie Zarządu oraz pracowników dla wspólnej realizacji polityki jakości oraz celów jakościowych,
  • wykształcona i doświadczona kadra, któa systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,
  • systematycznie odnawiane wyposażenie techniczne pozwalające zastosować najnowsze technologie,
  • klimat sprzyjający pracy zespołowej przy zachowaniu poczucia indywidualnej odpowiedzialności pracowników za jakość oraz ich identyfikację ze Stowarzyszeniem.

Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:

  • najwyższa jakość oferowanych usług,
  • duże doświadczenie zdobyte w bramży kursów i szkoleń,
  • rozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów.

Zarząd ZDZ w Rzeszowie zaświadcza, że Polityka Jakości jeset zrozumiała, wdrożona i utrzymana we wszystkich obszarach działania organizacji.

Rzeszów, 1.09.2016