Produkcja ZDZ Rzeszów

Dostępne kolory::

Klin do samochodów ciężarowych - ZDZ Rzeszów

Kup na Allegro.pl
Kliny naszej produkcji są doskonałymi urządzeniami zabezpieczającymi przed niekontrolowanym ruchem pojazdu, stoczeniem się na wzniesieniach lub nierównych terenach.

Nasz wyrób spełnia wymagania wykonania i użytkowania zawarte w następujących normach:

PN-H-92201: 1996P - Stalowe wyroby płaskie walcowane na zimno.
PN-EN 729-4: 1997 - Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.
PN-EN 288-2: 1994 - Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Instrukcja technologiczna spawania łukowego stali.
PN-84/H-9300 - Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.
PN-EN 10029;1999 - Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3mm i większej.

KLIN KS CIĘŻAROWY - wymiary:
380mm x 185mm x 160mm
Klin do samochów ciężarowych