OPŁATY ZA SZKOLENIA W ZAKRESIE KAT. B PRAWA JAZDY

 

Kurs podstawowy:  2 590 zł

Kurs podstawowy dla uczniów Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie: 2 290 zł

Kurs przyśpieszony (w 30 dni) 3 090 zł

Godziny dodatkowe:

Godzina jazdy dodatkowej (1 godzina zegarowa): 90 zł

Godzina jazdy dodatkowej (1 godzina zegarowa) dla naszych kursantów 80 zł

 

Informacje o aktualnych promocjach dostępne w biurze Ośrodka pok. nr 020 (na parterze) lub na stronie internetowej www.zdz.rzeszow.pl → Kurs na prawo jazdy.