OPŁATY ZA SZKOLENIA W ZAKRESIE KAT. B PRAWA JAZDY

 

Kurs podstawowy: 1850,00 zł

Kurs podstawowy dla uczniów Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie: 1600,00 zł

 

Godziny dodatkowe:

Godzina jazdy dodatkowej (1 godzina zegarowa): 60,00 zł

 

Informacje o aktualnych promocjach dostępne w biurze Ośrodka pok. nr 020 (na parterze) lub na stronie internetowej www.zdz.rzeszow.pl → Kurs na prawo jazdy.