fbpx

OPŁATY ZA SZKOLENIA W ZAKRESIE KAT. B PRAWA JAZDY

Kurs podstawowy 1350,00 zł
Kurs podstawowy dla osoby z niepełnosprawnością ruchową 1350,00 zł
Kurs podstawowy dla uczniów ZS ZDZ Rzeszów 1090,00 zł
Jazda dodatkowa - 1 godzina zegarowa 45,00 zł

Informacje o aktualnych promocjach dostępne w biurze Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie (OKZ Rzeszów) pok. nr 020 (na parterze) lub na stronie internetowej www.zdz.rzeszow.pl → Kurs na prawo jazdy.