OPŁATY ZA SZKOLENIA W ZAKRESIE KAT. B PRAWA JAZDY

 

Kurs podstawowy:  2 190,00 zł

Kurs podstawowy dla uczniów Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie: 1 990,00 zł

Godziny dodatkowe:

Godzina jazdy dodatkowej (1 godzina zegarowa): 80,00 zł

Godzina jazdy dodatkowej (1 godzina zegarowa) dla naszych kursantów 70,00 zł

 

Informacje o aktualnych promocjach dostępne w biurze Ośrodka pok. nr 020 (na parterze) lub na stronie internetowej www.zdz.rzeszow.pl → Kurs na prawo jazdy.