Warunki naboru na kurs:

 • dostarczenie do Ośrodka numeru PKK (numer Profilu Kandydata na Kierowcę*),
 • wypełnienie karty zgłoszenia na szkolenie,
 • podpisanie umowy o szkolenie.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy przed przystąpieniem do szkolenia powinna uzyskać numer profilu kandydata na kierowcę (PKK):

Krok pierwszy - orzeczenie lekarskie

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza uprawnionego do badań kierowców po orzeczenie dopuszczające cię do kursu na kategorię B prawa jazdy.

Krok drugi - kolorowa fotografia

Potrzebujesz kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45m, lewy półprofil, odsłoniete lewe ucho - będzie ono potrzebne przy składaniu dokumentów. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zobacz wymagania dotyczące fotografii: http://bip.erzeszow.pl/sprawy-obywatelskie/komunikacja-transport-dowody-rejestracyjne/prawa-jazdy/wymagania-dotyczace-fotografii

Krok trzeci - wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest następnym, niezbędnym dokumentem przy uzyskiwaniu numeru PKK. Można go otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym w wydziale komunikacji.

Krok czwarty – obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach

 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na przystąpienie do szkolenia oraz na uzyskanie prawa jazdy, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat;
 • osoba zamieszkująca w innym mieście niż jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta ale należy złożyć ośwadczenie o takim zamieszkaniu bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu gdzie jest zameldowana;
 • upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK (osoba która chce aby ktoś złożył w jej imieniu dokumenty (brak czasu, inne miejsce zamieszkania) powinna wydać upoważnienie osobie, która składa za nią dokumenty tu jednak potrzebna jest opłata skarbowa 17 zł).

Krok piąty

Należy udać się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego - wydział komunkacji.

Dokumenty możemy dostarczyć:

 • osobiście
 • osoba upoważniona
 • przesłać pocztą
 • przesłać pocztą elektroniczną posiadając "podpis bezpieczny"

Dokumenty jakie składamy to:

 • orzeczenie lekarskie
 • zdjecie
 • wniosek o wydanie prawa jazdy, który wypełnimy w Urzędzie
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Ewentualnie indywidualne przypadki:

 • zgoda rodziców
 • upoważnienie do złożenia dokumentów
 • opłata skarbowa

Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy od ręki numer Profilu Kandydata na Kierowcę - PKK ewentualny czas oczekiwania to 2 dni robocze.

Krok szósty

Posiadając numer profilu Kandydata na Kierowcę można zapisać sie na szkolenie w wybranej przez siebie szkole jazdy (ośrodku szkolenia kierowców).

Szczegóły i dokładniejsze informacje m.in. o cenie za odbiór Prawa Jazdy w Wydziale Komunikacji znajdziesz tutaj http://bip.erzeszow.pl/sprawy-obywatelskie/komunikacja-transport-dowody-rejestracyjne/prawa-jazdy/wydanie-prawa-jazdy-po-raz-pierwszy-profil-kandydata-na-kierowce-pkk

* numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczy dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierownia tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego.

UWAGA! PKK można wyrobić najwcześniej 3 miesiące przed 18-tką.

 PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

          - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,
          - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
          - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego conajmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) po niezdanym egzaminie.