Kalendarz kursów organizowanych przez ZDZ Rzeszów

Events List

Zapisy na kurs: "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

Czwartek, 15 wrzesień 2022 - piątek, 30 wrzesień 2022

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli prowadzi zapisy na kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Termin kursu: 22.10.2022 r. 

Zapisy i informacje:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 25 A pok. 906

/IX piętro/

Tel.: 510 998 022, 692 445 022

e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Kurs BHP

Poniedziałek, 26 wrzesień 2022 at 10:00

26.09.2022r. godz. 10  - OKZ Tarnobrzeg zaprasza na kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

KURS ENERGETYCZNY

Wtorek, 27 wrzesień 2022 at 12:00

27.09.2022r. godz. 12:00
Zapraszamy na kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III.
Grupa 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Obecnie opłata za szkolenie wynosi 300,00 zł, natomiast za egzamin kwalifikacyjny 301,00 zł w obrębie jednej grupy urządzeń energetycznych.
Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu. Świadectwa Kwalifikacyjne wystawia sekretarz Komisji.
Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat od daty wystawienia.
W razie utraty świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego.

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 28 wrzesień 2022

Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

środa, 28 wrzesień 2022

Zapraszamy do odbycia kursu: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych

środa, 28 wrzesień 2022

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych
28 wrzesnia 2022 roku godz.15.30
Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III
Zapisy: e-mail: mielec@zdz.rzeszow.pl / tel. 510 998 007

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

środa, 28 wrzesień 2022 at 16:00

Rozpoczęcie 14.09.2022r. godz. 16

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Odnowienie i poszerzenie uprawnień spawalniczych

Czwartek, 29 wrzesień 2022

Zapraszamy na weryfikację, odnowienie i poszerzenie uprawnień spawalniczych we wszystkich metodach.

Kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Piątek, 30 wrzesień 2022

Kurs BHP okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno- biurowych

Kurs kucharza małej gastronomii

Wtorek, 04 październik 2022

Zapraszamy na kurs "Kucharz małej gastronomii I i II stopnia" w Jarosławiu.

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 05 październik 2022

Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Kurs Fryzjer damsko- męski

środa, 05 październik 2022

Zapraszamy na kurs fryzjer damsko- męski w Jarosławiu.

Doradztwo w zakresie środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające

środa, 05 październik 2022 at 11:00

Rozpoczęcie kursu 05.10.2022 tj. środa godz. 11:00

Szkolenie dla osób sprzedających środki ochrony roślin

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 12 październik 2022

Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

EGZAMIN ENERGETYCZNY

Poniedziałek, 17 październik 2022

17.10.2022r. (poniedziałek)
Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III.
Grupa I
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa III
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Obecnie opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 301,00 zł w obrębie jednej grupy urządzeń energetycznych.
Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu.
Świadectwa Kwalifikacyjne wystawia sekretarz Komisji.
Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat od daty wystawienia.
W razie utraty świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego

Kurs przygotowujący do egzaminu w zakresie uprawnień energetycznych GR I, II, III E i D

Wtorek, 18 październik 2022 at 15:30

Rozpoczęcie: 18.10.2022 r. godz. 15:30 - egzamin energetyczny w grupach I, II, III

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 19 październik 2022

Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Kurs przygotowujący do egzaminu w zakresie uprawnień energetycznych Gr. I,II,III

środa, 19 październik 2022 at 15:30

Rozpoczęcie 19.10.2022r. godz. 15.30 -  przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci w zakresie GRUPY 1, 2, 3.

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 26 październik 2022

Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Piątek, 28 październik 2022

Zapraszamy do odbycia kursu: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.