Kalendarz kursów organizowanych przez ZDZ Rzeszów

Wykaz kursow

TRWA NABÓR-Pierwsza pomoc przedmedyczna

czwartek, 22 listopad 2018

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na kurs "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA"

TRWA NABÓR Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

czwartek, 22 listopad 2018

 

Zapoznanie z budową i zasada działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację;
Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej;
Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

TRWA NABÓR-BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

piątek, 23 listopad 2018

 

- Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

- Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości.

Egzamin energetyczny w zakresie grupy I, II i III

poniedziałek, 26 listopad 2018 15:00

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.