Kalendarz kursów organizowanych przez ZDZ Rzeszów

Events List

Kosmetyczka

Sobota, 31 lipiec 2021 - niedziela, 15 sierpień 2021

Kurs kosmetyczka

Wymagania :

Kandydaci na kurs kosmetyczny powinnni mieć wykształcenie średnie, wykazywać się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu. Pożądane cechy psychofizyczne to : wytrzymałość i sprawność fizyczna, uzdolnienia manualne, zdolności organiztorskie, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Kurs kucharza małej gastronomii

Piątek, 06 sierpień 2021

Zapraszamy na kurs "Kucharz małej gastronomii I i II stopnia" w Jarosławiu.

EGZAMIN na wózki jezdniowe

Poniedziałek, 09 sierpień 2021

Dnia 09.08.2021r. (poniedziałek) w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Krośnie, odbędzie się egzamin o sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Poniedziałek, 09 sierpień 2021

Kurs BHP okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno- biurowych

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych

Poniedziałek, 09 sierpień 2021

BHP - okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stan. robotniczych i admin.-biurowych

Kurs spawania w metodzie TIG-141

Wtorek, 10 sierpień 2021

Rozpoczęcie kursu 10.08.2021 tj. wtorek godzina 15:00 na spawalni w Jarosławiu.

Zapraszamy na kurs spawania spoin pachwinowych blach metodą  TIG-141 stali niestopowej „czarnej” lub  stali stopowej „nierdzewnej” w Jarosławiu.

Kurs spawania w metodzie MAG-135

Wtorek, 10 sierpień 2021

Rozpoczęcie kursu 10.08.2021 tj. wtorek godzina 15:00 na spawalni w Jarosławiu.

Zapraszamy na kurs spawania spoin pachwinowych blach metodą  MAG-135  stali niestopowej „czarnej” w Jarosławiu.

Kurs spawania w metodzie elektrycznej MMA-111

Wtorek, 10 sierpień 2021

Rozpoczęcie kursu 10.08.2021 tj. wtorek godzina 15:00 na spawalni w Jarosławiu.

Zapraszamy na kurs spawania spoin pachwinowych blach elektrodą otuloną -111

Kurs spawania w metodzie gazowej G-311 oraz cięcie palnikiem tlenowym

Wtorek, 10 sierpień 2021

Rozpoczęcie kursu 10.08.2021 tj. wtorek godzina 15:00 na spawalni w Jarosławiu.

Zapraszamy na kurs spawania acetylenowo-tlenowego G-311 „gazowego” oraz cięcia palnikiem acetylenowo-tlenowym.

Kurs na prawo jazdy kat. B

Wtorek, 10 sierpień 2021 at 16:00

W cenie kursu uczestnicy otrzymują:

możliwość jazdy po placu egzaminacyjnym WORD Rzeszów

naukę jazdy samochodem identycznym jak na egzaminie państwowym

materiały dydaktyczne z bazą pytań egzaminacyjnych

 Istnieje możliwość płatności w nieoprocentowanych ratach w okresie trwania szkolenia.

 

BHP

środa, 11 sierpień 2021

Szkolenie okresowe BHP
Kurs okresowy BPH dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

Przygotowujący do egzaminu na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnegow zakresie Eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych Gr I,II,III E i D

środa, 11 sierpień 2021

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej w grupie I, II, III E i D

Kurs kosmetyczny

środa, 11 sierpień 2021

Kurs kosmetyczny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki. Po zakończeniu kursu kosmetycznego absolwent powinien posiadać wiadomości w zakresie :

 

Obsługa suwnic

środa, 11 sierpień 2021

 

Szkolenie:  Obsługa suwnic
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic osób obsługujących suwnice.

 

 

 

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grupy II i III

Piątek, 13 sierpień 2021 at 8:00

Zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupach II i III

Kurs Fryzjer damsko- męski

Poniedziałek, 16 sierpień 2021

Zapraszamy na kurs fryzjer damsko- męski w Jarosławiu.

Kurs obsługi wózka jezdniowego IIWJO wraz z egzaminem UDT

Wtorek, 17 sierpień 2021

Zapraszamy na kurs obsługi wózka jezdniwego II WJO z wymianą butli gazowej wraz z przystąpieniem do egzaminu UDT.

Zakładanie własnej firmy - ABC Przedsiębiorczości

środa, 18 sierpień 2021

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności.