Wykaz kursow

Obsługa kas fiskalnych

środa, 22 sierpień 2018

Kursant pozna na szkoleniu przepisy regulujące zasady zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych, oraz nauczy się kolejności działań wykonywanych podczas ich obsługi.

Operator pił łańcuchowych

środa, 22 sierpień 2018

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sanoku zaprasza na kurs Operator pił łańcuchowych.

Uprawnienia do obsługi pilarki łańcuchowej - spalinowej wymagane są na każdym stanowisku, gdzie wykorzystywana jest pilarka spalinowa.

BHP-okresowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

poniedziałek, 27 sierpień 2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III.

poniedziałek, 27 sierpień 2018

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

środa, 29 sierpień 2018

Przygotowanie do egzaminu do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienia uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Obsługa kas fiskalnych

środa, 29 sierpień 2018

Kursant pozna na szkoleniu przepisy regulujące zasady zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych, oraz nauczy się kolejności działań wykonywanych podczas ich obsługi.

Egzamin energetyczny

czwartek, 30 sierpień 2018

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

piątek, 31 sierpień 2018

Zapoznanie z budową i zasada działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację