Wykaz kursow

BHP - okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stan. robotniczych i admin.-biurowych

sobota, 18 sierpień 2018 9:00

- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
- Nowoczesne metody pracy służby bhp.

Kucharz małej gastronomii

poniedziałek, 20 sierpień 2018

Ogłaszamy, iż prowadzimy nabór na kurs KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII.

Kierowca-operator wózków jezdniowych

poniedziałek, 20 sierpień 2018

Zapraszamy na kurs:" Kierowca-operator wózków jezdniowych".

Praktyczny i teoretyczny kurs przygotowuje uczestników do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych, oraz przygotowuje do egzaminów przed Urzędem Dozoru Technicznego.

BHP-okresowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

poniedziałek, 20 sierpień 2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Spawanie metodą E-111 i G-311

wtorek, 21 sierpień 2018

Podniesienie uprawnień dla osób posiadających podstawy spawania.

Spawanie doczołowo w metodzie TIG

wtorek, 21 sierpień 2018

Podniesienie uprawnień dla osób posiadających podstawy spawania.

Obsługa kas fiskalnych

środa, 22 sierpień 2018

Kursant pozna na szkoleniu przepisy regulujące zasady zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych, oraz nauczy się kolejności działań wykonywanych podczas ich obsługi.