Wykaz kursow

Obsługa kas fiskalnych

sobota, 18 sierpień 2018

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na kurs "Obsługa kas fiskalnych".
Cel kursu - kursant pozna na szkoleniu przepisy regulujące zasady zastosowania kas fiskalnych w placówkach.

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

sobota, 18 sierpień 2018

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Egzamin kwalifikacyjny - gr. I, II, III - E i D.

sobota, 18 sierpień 2018

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Pierwsza pomoc przedmedyczna

sobota, 18 sierpień 2018

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na kurs "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA"

Kierowca-operator wózków jezdniowych

sobota, 18 sierpień 2018

Zapraszamy na kurs:" Kierowca-operator wózków jezdniowych".

Praktyczny i teoretyczny kurs przygotowuje uczestników do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych, oraz przygotowuje do egzaminów przed Urzędem Dozoru Technicznego.

BHP - okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stan. robotniczych i admin.-biurowych

sobota, 18 sierpień 2018 9:00

- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
- Nowoczesne metody pracy służby bhp.

BHP-okresowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

poniedziałek, 20 sierpień 2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Kierowca-operator wózków jezdniowych

poniedziałek, 20 sierpień 2018

Zapraszamy na kurs:" Kierowca-operator wózków jezdniowych".

Praktyczny i teoretyczny kurs przygotowuje uczestników do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych, oraz przygotowuje do egzaminów przed Urzędem Dozoru Technicznego.