Print

Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Poniedziałek, 13 maj 2024 at 15:30

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al.Jana Pawła II 25 A pok.906, Stalowa Wola, 37 -450, 37 -450, Stalowa Wola

kom 510 998 022 / e-mail. stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Print Ochrona zdrowia i opieki

ROZPOCZĘCIE KURSU 13.05.2024 r. GODZ. 15:30

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do rozpoczęcia pracy jako opiekun osób starszych i niepłnosprawnych.

Zakres szkolenia obejmuje:

- Zarys chorób, fizjologia procesu starzenia się
- Opieka nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi
- Etyka w zawodzie opiekunki
- Podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych
- Dietetyka i przygotowanie posiłków
- Sposoby komunikowania się z człowiekiem chorym
- Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Czas trwania kursu: 80 godz.