fbpx

Kursy from Energetyczne category

Wykaz kursów

Egzamin energetyczny

Data rozpoczęcia kursu: Wtorek, 10 grudzień 2019godz 15:30

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Szkolenie z zakresu uprawnień elektroenergetycznych

Data rozpoczęcia kursu: Czwartek, 12 grudzień 2019godz 15:30

Przygotowanie do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych

Data rozpoczęcia kursu: Piątek, 13 grudzień 2019

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Data rozpoczęcia kursu: Wtorek, 17 grudzień 2019

Przygotowujący do egazminu na uzyskanie uprawnień energetycznych w Gr I,II,III E i D.

 

Przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Data rozpoczęcia kursu: środa, 18 grudzień 2019

Przygotowujący do egazminu na uzyskanie uprawnień energetycznych w Gr I,II,III E i D.

 

Przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Data rozpoczęcia kursu: Czwartek, 19 grudzień 2019

Przygotowujący do egazminu na uzyskanie uprawnień energetycznych w Gr I,II,III E i D.

 

Przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Data rozpoczęcia kursu: Piątek, 20 grudzień 2019

Przygotowujący do egazminu na uzyskanie uprawnień energetycznych w Gr I,II,III E i D.