fbpx

Events from Energetyczne category

Events List

Kurs z zakresu uprawnień elektroenergetycznych

Czwartek, 20 sierpień 2020 at 15:30

Przygotowanie do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych G1, G2, G3

Piątek, 28 sierpień 2020

Egzamin pozwalajacy na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego G1, G2, G3 do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia energetyczne GR I GR II GR III

Niedziela, 06 wrzesień 2020

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych G1, G2, G3

Poniedziałek, 28 wrzesień 2020

Egzamin pozwalajacy na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego G1, G2, G3 do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia energetyczne GR I GR II GR III

Wtorek, 06 październik 2020

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych G1, G2, G3

środa, 28 październik 2020

Egzamin pozwalajacy na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego G1, G2, G3 do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.