fbpx

Kursy from Energetyczne category

Wykaz kursow

Egzamin energetyczny - TRWA NABÓR

Data rozpoczecia kursu: Piątek, 21 czerwiec 2019

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grup I, II i III

Data rozpoczecia kursu: Poniedziałek, 24 czerwiec 2019 godz 8:00

W programie min.:
- Rodzaje, budowa oraz zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grup I, II i III
- Prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach grup I, II i III: konserwacja, remonty, montaż
- Ochrona przeciwporażeniowa, przepisy bhp i ppoż.
- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom porażonym

Po kursie jego uczestnicy przystępują do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Egzamin energetyczny

Data rozpoczecia kursu: Wtorek, 25 czerwiec 2019 godz 15:00

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych

Data rozpoczecia kursu: środa, 26 czerwiec 2019 godz 15:30

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III