Print

Obsługa kas fiskalnych

Wtorek, 07 maj 2024

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al.Jana Pawła II 25 A pok.906, Stalowa Wola, 37 -450, 37 -450, Stalowa Wola

telefon: 692-445-022 / mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Print Ekonomiczno-finansowe

ROZPOCZĘCIE KURSU 07.05.2024 r. GODZ. 9:00

Uczestnik pozna na szkoleniu przepisy regulujące zasady zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych, oraz nauczy się kolejności działań wykonywanych podczas ich obsługi.

Po zakończeniu kursu Absolwenci będą posiadać wiadomości oraz umiejętności z zakresu :

• Przepisów Ministra Finansów regulujących zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych
• Zasad funkcjonowania kas fiskalnych i dokonywania wyboru sprzętu w zależności od specyfiki organizacji i wielkości punktu sprzedaży
• Korzystania z urządzeń rejestrujących w celu rozliczania placówki handlowej
• Obsługiwania kas fiskalnych
Ilość godzin: 14

Warunki: ukończone 18 lat

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena uzyskana z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.