1Zawód: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Symbol zawodu: 5142073

Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (AU.61.)
K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (AU.62.)


Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej. Technik tej specjalności wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała. W puli oferowanych usług przez kosmetyczkę znajdują się zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej, zdobniczej oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych... Klient podczas wizyty w salonie kosmetycznym oprócz usługi bezpośredniej otrzymuje pakiet porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych. Pracy kosmetyczki jest skorelowana współpraca z lekarzem dermatologiem, polegająca na wspomaganiu terapii i przynosząca wymierne efekty w trakcie leczenia chorób skóry gładkiej, owłosionej oraz przydatków skórnych. Kolejnym działem porad jest stylizacja i wizaż, gdzie klient otrzymuje wyczerpujące wskazówki na temat rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania, Kosmetyczka wykonuje wizaż ślubny i okolicznościowy dopasowany do formy fryzury i kolorystyki włosów, odpowiedniego ubioru Prowadzi z powodzeniem własny gabinet W salonie kosmetycznym możę również prowadzić sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, po tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( średnio co 2 tygodnie piątek ,sobota niedziela )
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne
 • po II semestrze słuchacze zdają egzamin zawodowy organizowanym przez OKE z kwalifikacji- K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (AU.61.)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają w szkole lub w dowolnie wybranym gabinecie praktyki zawodowe
 • doskonalą umiejętności na kursach i warsztatach organizowanych przez współpracujące ze szkołą firmy kosmetyczne
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej
 • nauka kończy się organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (AU.62.) po zdaniu egzaminów OKE z obu kwalifikacji absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass lub zdają egzamin czeladniczy

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Nauczane przedmioty:

 • anatomia i fizjologia
 • dermatologia
 • kosmetologia
 • pracownia fizykoterapii
 • dietetyka
 • higiena
 • ratownictwo przedmedyczne
 • chemia kosmetyczna
 • podstawy psychologii
 • pedagogika
 • pracownia kosmetyki
 • pracownia wizażu
 • pracownia chemii kosmetycznej
 • podstawy działalności gospodarczej przedsiębiorczości
 • praktyka zawodowa

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi:

 • przeprowadzać diagnozy kosmetyczne,
 • udzielać porad kosmetycznych
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające,
 • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Potencjalne miejsca pracy
Po ukończeniu kierunku absolwent może podjąć pracę w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • salonach odnowy biologicznej,
 • salonach SPA,
 • ma także możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń