Kierunek - Cukiernik

Cukiernik (symbol zawodu 751201) to interesujący zawód dla osób posiadających umiejętności manualne oraz zainteresowania w kierunku cukiernictwa. Do zadań cukiernika należy przede wszystkim wypiekanie ciast i ciastek o różnych kształtach, gramaturach, przekładanych nadzieniami, polewami i kuwerturą przy użyciu odpowiednich maszyn i urządzeń oraz sprzętu cukierniczego. Cukiernik ocenia przydatność surowców i przygotowuje je do produkcji. Przygotowuje nadzienia - kremy, galaretki, polewy. Formuje ciasta, wypieka je lub smaży oraz przekłada odpowiednimi masami i wykańcza cukrem, polewami, w zależności od rodzaju ciasta. Do zadań cukiernika należy również regulowanie maszyn i urządzeń w zakresie utrzymania właściwych parametrów technologicznych oraz usuwanie drobnych usterek w elementach bezpośrednio stykających się z ciastem. Zawód cukiernika daje poczucie satysfakcji i spełnienia osobom, które stale rozwijając swoje umiejętności, wykonują go z pasją i zaangażowaniem.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
SPC.01. Produkacja wyrobów cukierniczych

2. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • magazynowania surowców cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów cukierniczych,
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
 • dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji.

3. Cukiernik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przetwórstwa spożywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
 • u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni
 • w restauracjach, w hotelach,
 • może sam otworzyć własną cukiernię.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły)
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy ZDZ w Rzeszowie
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080