Kierunek - Sprzedawca

Sprzedawca (symbol zawodu 522301). To zawód bardzo popularny. Pracodawcy poszukują do pracy osób życzliwych, z wysoką kulturą osobistą, znajomością technik sprzedaży i metod prezentacji towarów, umiejętnością sporządzania dokumentacji.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawcy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania zaopatrzenia,
 • przyjmowania dostawy towarów,
 • prowadzenia sprzedaży towarów lub usług,
 • obsługi klienta,
 • sporządzania faktur,
 • udzielania informacji na temat produktów i warunków sprzedaży.

3. Sprzedawca znajdzie zatrudnienie w:

 • w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej,
 • będzie mógł otworzyć własny sklep lub hurtownię.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080