Prowadzimy dodatkowy nabór do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum, POLICEALNEGO STUDIUM na podbudowie szkoły średniej.

Informacje w pokoju 112 od poniedziałku do piątku: 7:15 - 15:00 i sobota - niedziela: 8:30 - 14:00.

 

Liceum

1LO W DBICY

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - REKRUTACJA TRWA !!!

System nauczania:

- zaoczny (średnio co 2 tygodnie sobota niedziela)

Czas trwania nauki:
- 3 lata (6 semestrów) – po szkole zawodowej i branżowej I stopnia,
- 4 lata (8 semestrów) – po gimnazjum lub szkole podstawowej;

Liceum Ogólnokształcące zostało stworzone dla osób, które chciałyby kontynuować przerwaną naukę i zdobyć wykształcenie średnie jednocześnie godząc naukę z życiem zawodowym i rodzinnym. W Liceum dla Dorosłych mogą uczyć się wszystkie osoby, które wcześniej ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową. Wychodząc z założenia, że nigdy nie jest za późno na edukację, w naszym liceum nie ma ograniczeń wiekowych. Może się uczyć absolutnie każdy powyżej 18 roku życia( i 17 roku życia ) po ukończeniu szkoły BRANŻOWEJ.

Liceum dla Dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a nasi słuchacze otrzymują indeksy, legitymacje szkolne oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy itp.
Nauka realizowana jest w systemie semestralnym, w każdym semestrze po uzyskaniu pozytywnych ocen z prac kontrolnych słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami bezpłatne egzaminy semestralne.

Pracy po zakończeniu nauki słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia szkoły średniej /uzyskują wykształcenie średnie/ i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przedmioty realizowane w Liceum:

 • język polski,
 • język angielski
 • matematyka
 • historia
 • geografia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • WOS
 • podstawy przedsiębiorczości
 • informatyka
 • hit

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia / w zależności od długości cyklu nauki/ szkoły zawodowej, gimnazjum lub 8 klasowej szkoły podstawowej,
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.