22406125 900366110138448 4127757376815043927 nZawód FLORYSTA - Symbol cyfrowy zawodu 343203

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia.

Szkoła nie pobiera wpisowego.

Opis zawodu
Zawód florysty to stosunkowo nowa profesja na rynku pracy, niemniej jednak dość perspektywiczna. Kwiaty i rośliny są dziś obecne praktycznie w każdej restauracji, instytucji, hotelu, ośrodku SPA oraz wielu innych punktach usługowo-handlowych. Wzrosło zapotrzebowanie na florystów, którzy pracują nie tylko w kwiaciarniach, ale także w różnego rodzaju firmach usługowych. Potrzebni są specjaliści, którzy wiedzą, jakie konkretnie kwiaty i rośliny sprawdzą się w danym przypadku. Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz. Zawodowi floryści to artyści tworzący oryginalne kompozycje roślinne, a także potrafią doradzić: jak wybrać bukiet adekwatny do okazji, udekorować salę weselną, przystroić domowe wnętrza czy podkreślić wyjątkowy charakter organizowanej przez nas imprezy. Florysta to dobry zawód dla wszystkich pasjonatów i miłośników kwiatów, osób obdarzonych poczuciem estetyki i wyobraźnią.

 • nauka w szkole trwa 1 rok, / 2 semestry/
 • przyjmowani są absolwenci szkól średnich, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu –piątek ,sobota , niedziela)
 • po każdym semestrze słuchacze zdają przed własnymi nauczycielami egzaminy semestralne.
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • nauka kończy się egzaminem czeladniczym lub organizowanym przez OKE egzaminem zawodowym z kwalifikacji- MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej po zdaniu egzaminu OKE absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauczane przedmioty:

 • materiałoznawstwo roślinne
 • materiałoznawstwo nieoślinne
 • kulturowe podstawy florystyki
 • środki wyrazu twórczego
 • kompozycje florystyczne
 • wykonanie kompozycji florystycznych
 • przedsiębiorstwo florystyczne
 • BHP we florystyce
 • podstawy przedsiębiorczości

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi:

 • planować i wykonywać projekty dekoracji roślinnych,
 • dobierać materiał roślinny do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i rodzaju dekoracji, okazji, sezonu oraz warunków otoczenia,
 • wykonywać dekoracje roślinne różnego typu,
 • pielęgnować rośliny cięte, doniczkowe do gotowych dekoracji florystycznych,
 • stylizować wnętrza materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, kościołach, mieszkaniach itp.,
 • przygotowywać wystawy i konkursy roślinne.

Potencjalne miejsca pracy
Absolwenci kierunku florysta mają możliwość pracy w kwiaciarni lub otwarcia własnej działalności w tym zakresie. Floryści znajdują dla siebie miejsce pracy w firmach dekoratorskich, oferujących stylizacje roślinne na różnego rodzaju bankiety, chrzciny, śluby, komunie, czy też zapewniających odpowiedni wystrój biur, banków czy ośrodków odnowy biologicznej świadczących usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych. Dzięki zdobytej wiedzy o różnego rodzaju roślinach, ich uprawie czy pielęgnacji, mogą też świadczyć usługi z zakresu np. zagospodarowania przestrzennego ogrodów.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie na druku szkolnym
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • 3 zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń