fbpx

Kierunek - Mechanik monter maszyn i urządzeń

Mechanik – monter maszyn i urządzeń (symbol zawodu 723310). Dominującym układem czynności w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • - dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
  • obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń,
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

3. Mechanik – monter maszyn i urządzeń znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
  • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
  • w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych,
  • może założyć własną działalność gospodarczą.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

  • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
  • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
  • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
  • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
  • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
  • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
  • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080