Kierunek - Technik usług fryzjerskich.

Symbol zawodu 514105.
Kształcenie w formie niepublicznej - pobierane jest czesne.

Technik usług fryzjerskich jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się zawodów. To interesujący zawód dla osób kreatywnych posiadających umiejętności manualne, dobrą koordynacje wzrokowo-ruchową, ceniących piękno i estetykę, pragnących ukierunkować swoje zainteresowania w kierunku tworzenia stylizacji fryzur. Umożliwia poznanie tajników fryzjerstwa, stylistyki i wizażu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26 Projektowanie fryzur

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • nowoczesnych zabiegów fryzjerskich,
 • diagnozowania włosów i skóry głowy z wykorzystaniem mikrokamery,
 • strzyżenia włosów, stosując nowoczesne techniki,
 • kompleksowej pielęgnacji włosów,
 • koloryzacji i rozjaśniania włosów,
 • ondulowania włosów,
 • wykonywania stylizacji fryzur,
 • formowania fryzur dziennych, wieczorowych, okolicznościowych, awangardowych,
 • przedłużania i zagęszczania włosów.

Informacje dodatkowe
Realizacja programu nauczania odbywa się z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu i urządzeń fryzjerskich, dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach fryzjerskich ZDZ . Współpracujemy z salonami fryzjerskimi oraz firmami specjalizującymi się w produkcji i dystrybucji materiałów fryzjerskich. Praktyki słuchacze odbywają w ZDZ lub na podstawie umów w renomowanych zakładach fryzjerskich. Uatrakcyjnieniem procesu nauczania jest udział słuchaczy w targach, szkoleniach, pokazach oraz konkursach fryzjerskich.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach i salonach fryzjerskich, w Polsce i za granicą,
 • we własnym zakładzie fryzjerskim, lub studiu stylizacji fryzur,
 • charakteryzatorniach w teatrach, telewizji, na planach filmowych, studiach fotograficznych,
 • perukarniach,
 • firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciel handlowy lub specjalista ds. reklamy i marketingu,
 • firmach reklamowych i marketingowych (branży fryzjerskiej, kosmetycznej itp.) jako stylista, wizażysta itp..

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej / nie jest wymagana matura /,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruku podania,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu do lekarza rodzinnego,
 • 3 zdjęcia