Kierunak - Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 723103). To interesujący i potrzebny zawód, na którego zapotrzebowanie nie słabnie. Niezbędne jest w nim stałe dokształcanie, aby nadążyć za postępem technologicznym w branży motoryzacyjnej. Ważne predyspozycje do pracy w tym zawodzie to m.in.: dobry zmysł wzroku i słuchu, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, dokładność i rzetelność, uzdolnienia techniczne.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • obsługi pojazdów samochodowych,
 • naprawy pojazdów samochodowych.

3. Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • fabrykach samochodów,
 • służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych,
 • zakładach usługowo-naprawczych,
 • własnych warsztatach naprawy samochodów.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły)
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080