Kursy w OKZ Tarnobrzeg

Kurs barmana

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w zawodzie barmana.

Kurs obsługi kas fiskalnych

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi kas fiskalnych. Zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych. Kursant pozna na szkoleniu przpisy regulujące zasady zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych oraz nauczy się kolejności działań wykonywanych podczas ich obsługi.

Kurs obsługi kos i kosiarek spalinowych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w wiadomości i wykształcenie umiejętności niezbędnych do wykonywania prac przy użyciu kosiarek, kos i podkaszarek spalinowych. Wyuczenie prawidłowego posługiwania się sprzętem mechanicznym stosowanym przy pielęgnacji terenów zielonych.

Kurs obsługi suwnic

Cel kursu:

Celem kursu jest pyrzuczenie do zawodu oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego. Kurs przeznaczony jest dla pracowników na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, wciągników i wciągarek.

Kurs magazynier - kierowca wózków jezdniowych

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach magazynowych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wózka jezdniowego. Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie pracy w handlu hurtowym w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:

Kurs pilarza

Cel kursu:

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiadomości i wykształcenie umiejętności niezbędnych do wykonywania prac przy użyciu pilarek spalinowych.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psycholotii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kurs z obsługi podestów ruchomych przejezdnych

Cel kursu:

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przesnaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośnikowych koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych. W programie szkolenia w szczególności uwzględniono:

Kurs na technologa robót wykończeniowych

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania prac w określonym zawodzie zgodnie z zasadami BHP. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie może realizować zadania zawodowe związane z:

Kurs na operatora koparko-ładowarek

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora wszystkich koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnień, potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Kurs kucharza

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie kucharza z uwzględnieniem organizowania, wykonywania i oceniania wszystkich wymaganych procesów roboczych.

Kurs na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w zawodzie operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjych.

Kurs o środkach ochrony roślin

Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin kierowane jest do osób, które nie przechodziły wcześniej szkolenia w tym zakresie. Szkolenie ważne jest przez okres pięciu lat od daty wystawienia zaświadczenia.

Kurs hakowego dźwignic

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi. Absolwent kursu będzie posiadał wiadomości na temat:

Kurs z zakresu uprawnień energetycznych - SEP

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci w zakresie GRUPY 1, 2, 3.

Kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz stanowiska robotnicze i administracyjno-biurowe

Cel kursu:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Kurs na przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym - ADR

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do wykonywania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z dokonywanymi przewozami tych towarów.

Kurs spawania metodą 311 i 111

Cel kurs:

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności spawania metodą acetylenowo-tlenową 311 i spawania łukowe elektrodą otuloną 111 oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie. Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania.

Kurs spawania metodą MAG - 135

Cel kursu:

Celem kursu jest zdobycie umiejętności spawania metodą MAG-135 (spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów aktywnych) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych złączy blach i rur oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie. Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spwania.

Kurs spawania metodą TIG (141)

Cel kursu:

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności spawania metodą TIG - 141 (spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych złączy blach i rur oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie. Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania.

Kurs obsługi wózka widłowego

Cel kursu:

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem. Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych, w transporcie wewnątrzzakładowym.

Najbliższe kursy w naszych Ośrodkach

Operator obrabiarek sterowanych...

Poniedziałek, 08 sierpień 2022
Trwają zapisy na kurs - w sierpniu w cenie 1800 zł !!!

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 10 sierpień 2022
Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!! Celem szkolenia...

Kurs Kadry i Płace

Czwartek, 11 sierpień 2022
Zapraszamy na kurs Kadry i Płace

Operator-kierowca wózka jezdniowego wraz z...

Sobota, 13 sierpień 2022
Zapraszamy na kurs: Obsługi wózka jezdniowego we wszystkich kategoriach wraz z egzaminem przed...

Operator obrabiarek sterowanych...

Poniedziałek, 15 sierpień 2022
Trwają zapisy na kurs - w sierpniu w cenie 1800 zł !!!

Kurs Kierownik Kolonii

Wtorek, 16 sierpień 2022 - czwartek, 01 wrzesień 2022
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku oraz zdobycie...

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 17 sierpień 2022
Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!! Celem szkolenia...

Zakładanie własnej firmy - ABC Przedsiębiorczości

Czwartek, 18 sierpień 2022
Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności.

Kurs Kadry i Płace

Czwartek, 18 sierpień 2022
Zapraszamy na kurs Kadry i Płace

Operator obrabiarek sterowanych...

Poniedziałek, 22 sierpień 2022
Trwają zapisy na kurs - w sierpniu w cenie 1800 zł !!!

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 24 sierpień 2022
Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!! Celem szkolenia...

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Niedziela, 28 sierpień 2022
Zapraszamy do odbycia kursu: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Operator obrabiarek sterowanych...

Poniedziałek, 29 sierpień 2022
Trwają zapisy na kurs - w sierpniu w cenie 1800 zł !!!

Odnowienie i poszerzenie uprawnień spawalniczych

Poniedziałek, 29 sierpień 2022
Zapraszamy na weryfikację, odnowienie i poszerzenie uprawnień spawalniczych we wszystkich metodach.

Kurs BHP dla pracodawców i innych osób...

Wtorek, 30 sierpień 2022
Kurs BHP okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na...

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 31 sierpień 2022
Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!! Celem szkolenia...

Kurs spawania w metodzie MAG-135

Czwartek, 01 wrzesień 2022
Rozpoczęcie kursu 01.09.2022 (czwartek) godz.15:00 na spawalni w Jarosławiu. Zapraszamy na kurs...

Kurs kucharza małej gastronomii

Niedziela, 04 wrzesień 2022
Zapraszamy na kurs "Kucharz małej gastronomii I i II stopnia" w Jarosławiu.

Kurs Fryzjer damsko- męski

Poniedziałek, 05 wrzesień 2022
Zapraszamy na kurs fryzjer damsko- męski w Jarosławiu.

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 07 wrzesień 2022
Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!! Celem szkolenia...