Kalendarz kursów organizowanych przez ZDZ Rzeszów

Wykaz kursow

Egzamin energetyczny

czwartek, 29 listopad 2018

Uprawnienia energetyczne

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR)

piątek, 30 listopad 2018 15:00

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących wykonywać przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w zakresie podstawowym lub rozszerzonym (cysterny).

BHP-okresowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

niedziela, 02 grudzień 2018

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

Kierowca-operator wózków napędzanych podnośnikowych

wtorek, 04 grudzień 2018 15:00 - piątek, 07 grudzień 2018 15:00

Czas trwania kursu : 04-07.12.2018r.

Kurs wózki widłowe pozwala zdobyć uprawnienia operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Jest warunkiem koniecznym do podjęcia zatrudnienia we wszelkiego rodzaju magazynach, hurtowniach, oraz w zakładach produkcyjnych.

 

Obsługa i konserwacja pił spalinowych, kosiarek, kos i wykaszarek spalinowych

piątek, 07 grudzień 2018

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia - zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukcji Narodowej (Dz.U.poz.1632)

BHP-okresowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

niedziela, 09 grudzień 2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Trwa nabór