fbpx

Kurs Przygotowujący słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci w zakresie GRUPY 1, 2, 3.

Czwartek, 19 listopad 2020

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 25 A pok. 906, Stalowa Wola

510998022, 692445022, e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Energetyczne

Kurs energetyczny gr. I, II, III

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci w zakresie GRUPY 1, 2, 3.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci:

GRUPA 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

GRUPA 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

GRUPA 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci w zakresie GRUPY 1, 2, 3.

Egzamin państwowy odbywa się przed Komisją do spraw energetyki. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne typu E/D wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie.