fbpx

Kurs kadry i płace

Cel kursu:

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z:

  • obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
  • organizacją pracy i zakresem obowiązków służb specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

Znajomość tych zagadnień umożliwi uczestnikom szkolenia prawidłową realizację ich obowiązków pracowniczych zgodnie z wymogami prawnymi, zapewniając tym samym prawidłową działalność pracodawcy i praworządność w zakresie przestrzegania prawa.
Kurs w istotny sposób pozwoli także na upowszechnienie przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych i zobowiązań finansowych w zakresie zobowiązań podatkowych.
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do rozstrzygania konkretnych problemów prawnych, z którymi zetkną się w praktyce, realizując swe obowiązki pracodawcy i pracownika. Kurs tez, w stosunkowo krótkim czasie pozwoli zdobyć rozległą wiedzę z przemiotowego zakresu, zawartą w licznych aktach normatywnych (często wielkotnie zmienianych, uzupełnianych i wymagających wyjaśnień ekspertów, specjalistów - wykwalifikowanych wykładowców).
Kurs ten ma na celu także ułatwić organizację pracy pracodawcy i służb specjalistycznych kadrowo-finansowych prezentując praktyczne rozwiązania, kalendarz terminów rozliczania zobowiązań pracodawcy i świadczeń pracowniczych, a także przedstawiając różnorodne formy stosowane w wybranych zakładach pracy.
Założeniem kursu jest praktyczne poznanie przez uczestników prezentowanych zagadnień, (w tym wzorów obowiązującej dokumentacji, pism, sprawozdawczości, formularzy), przeprowadzenie niezbędnych ćwiczeń, nauka sporządzania niezbędnej dokumentacji oraz analiza przepisów. Kurs powinien nauczyć samodzielności działania i samooceny.

Wymagania:

Uczestnicy kursu mogą rekrutować się z szerokiego kręgu pracodawców i pracowników, absolwentów szkół średnich ogólnokształcących, ekonomicznych z praktyką zawodową, ale także nie legitymujący się nią, ponieważ zakres kursu zakłada przedstawienie pełnej problematyki prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego - ucząc prezentowanych zagadnień od podstaw.
Kurs ten przydatny jest także dla bezrobotnych, pragnących przekwalifikować się i nauczyć wykonywania nowych prac i zadań na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych.

Sposób zakończenia kursu:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Osoba, która ukończyła kurs otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) oraz suplement.

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STALOWEJ WOLI

37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A, IX p. pok. 906
Kom.: 692-445-022 / 510-998-022
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00