Kursy w OKZ Rzeszów

Kurs kierowca-oparator wózków jezdniowych napędzanych

Cel kursu:

Uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem oraz do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Data rozpoczęcia kursu: 24-10-19 12:47

Kurs - Fryzjer

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu fryzjera.

Data rozpoczęcia kursu: 23-10-19 15:00

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Cel kursu:

Nabycie umiejętności obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, wprowadzania programów oraz pisania programów do prostej obróbki metali.

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego grup II i III

Cel kursu:

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego grup II i III (urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe; urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne) na stanowiskach eksploatacji i dozoru.

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego grupy I

Cel kurs:

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego grupy I (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną na stanowiskach eksplowatacji i dozoru.