Kurs obsługi wózka jezdniowego II WJO z wyminą butli gazowej wraz z przystąpieniem do egzaminu UDT

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do obsługi na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego w kategorii II WJO z wymianą butli gazowej. Kurs składa się z 33 godzin zajęć praktycznychi teoretycznych pod okiem instruktora na placu manewrowym.

Tematyka kursu oparta jest o wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, obsługi i prowadzenia wózka jezdniowego, konserwacji, elementów przewożenia ładunku oraz samej wymiany butlii gazowej.

Prowadzimy również szkolenie uzupełniające dla osób, które posiadają uprawnienia na wózki, a skończyła im się ważność do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Warunki uczestnictwa w kursie : ukończone 18lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w kursie.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień do operowania wózkami podnośnikowymi.

Kurs przeznaczony jest dla osób które, ukończyły szkolenie "Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych" lub posiadają imenne zezwolenia, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.poz.650 oraz z 2003r. poz.603) i ubiegają się o uprawnienia do obsługi w/w urządzeń transportu bliskiego kategorii II WJO. Do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego /Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r./

Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne tylko terminowo :

a) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019r.

b) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020r.

c) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021r.

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W JAROSŁAWIU

37-500 Jarosław, ul. Świętego Ducha 8 - Dom Rzemiosła II piętro
Kom.: 692-445-014 / 510-998-014
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00