Kursy w OKZ Lubaczów baza w Przemyślu

Kurs tokarz

Cel kursu:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac tokarskich.

Kurs malowanie natryskowe agregatem hydrodynamicznym

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o zagadnieniach decydujących o prawidłowej organizacji i realizacji procesu malowania natryskowego agregatem hydrodynamicznym.

Kurs stylizacji paznokci

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania manicure klasycznego wraz ze zdobieniem i malowaniem paznokci lakierami oraz stylizacja pasnokci metodą żelową na tipsie i formie oraz manicure hybrydowego.

Kurs fotografii studyjnej i plenerowej

Cel kursu:

Celem kursu jest :

  • zapoznanie uczestników z teorią i praktyką fotografowania oraz techniką i sprzętem fotograficznym,
  • poznanie zasad tworzenia dzieła fotograficznego,
  • nabranie przez uczestników biegłości technicznej pozwalającej na swobodne i precyzyjne wypowiadanie uczuć w formie fotograficznej,
  • poszukiwanie sposobów rozwoju kreatywności oraz własnego stylu,
  • przygotowanie do dalszej nauki oraz działalności w dziedzinie fotografii artystycznej

Kurs montażysta z uprawnieniami spawacza

Cel kursu:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu montażysty ogrodzeń oraz spawacza metodą TIG-141. Nabytą wiedzę teoretyczną uczestnik kursu powinien umieć zastosować w praktyce.

Kurs na suwnice

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi kat. II S suwnice.

Kurs brukarz

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu brukarza.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny to przygotowanie do prowadzenia praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Kurs technolog robót wykończeniowych - rozszerzony

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Nabytą wiedzę teoretyczną uczestnik powinien umieć zastosować w praktyce.

Kurs pracownik księgowości

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo-księgowych poprzez:

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Cel kursu:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia akcji ratownania ludzkiego życia przed pojawieniem się wyspecjalizowanych służb medycznych.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141

Cel kursu:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie przez uczestnika kursu umiejętności spawania metodą TIG-141 w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach oraz uzyskanie kwalifikacji (uprawnień) w odpowiednim zakresie. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Kurs na wózki widłowe

Cel kursu:

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem. Ponadto przygotowanie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs szkolenia na operatórów wózków jezdniowych ma przygotować słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym.

Kurs z gospodarki magazynowej

Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac gospodarki magazynowej z wykorzystaniem komputera.

Kurs BHP okresowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Cel kursu:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie: