fbpx

Kurs BHP

Poniedziałek, 16 listopad 2020

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 25 A pok. 906, Stalowa Wola

510998022, 692445022, e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

BHP

Kurs BHP

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli zaprasza na kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cel szkolenia:

• aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych;

• aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, a szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka zawiązanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, organizacji w zakładzie pracy nadzoru i kontroli warunków pracy.

Event tags:
BHP kurs