Events on wtorek, 13 grudzień 2022

Events List

Zapisy na przygotowanie oraz egzamin w zakresie uprawnień energetycznych.

Poniedziałek, 14 listopad 2022 - środa, 14 grudzień 2022

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W JAROSŁAWIU

przyjmuje zapisy na przygotowanie oraz egzamin w zakresie uprawnień energetycznych.

Kurs "Spawanie metodą MAG-135 lub metodą TIG-141 lub 111"

Czwartek, 24 listopad 2022 - czwartek, 15 grudzień 2022

OKZ w Jarosławiu zaprasza na kurs "Spawanie metodą MAG-135 lub metodą TIG-141 lub 111" rozpoczęcie kursu 5 grudnia 2022 roku .

zapisy na przygotowanie oraz egzamin w zakresie uprawnień energetycznych

Piątek, 25 listopad 2022 - wtorek, 20 grudzień 2022

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIELCU

Przyjmuje zapisy na przygotowanie oraz egzamin w zakresie uprawnień energetycznych.

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych - prowadzimy nabór

Wtorek, 13 grudzień 2022

- Zapoznanie z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
- Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych
osprzętem wózka oraz do jego obsługi,
- Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy,
bezpieczeństwa przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

BHP - okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stan. robotniczych i admin.-biurowych

Wtorek, 13 grudzień 2022

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
Organizacja i metody kształtowania bhp w pracy
Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy
Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
Problemy ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego

Kurs - Diagnosta samochodowy

Wtorek, 13 grudzień 2022

Kurs Diagnosta Samochodowy - trwają zapisy

Kurs Obsługa kas fiskalnych

Wtorek, 13 grudzień 2022 at 9:00 - czwartek, 15 grudzień 2022

Rozpoczęcie 13.12.2022r. godz. 9.00

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi kas fiskalnych.