fbpx

Kursy w sobota, 14 wrzesień 2019

Wykaz kursów

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Data rozpoczęcia kursu: Sobota, 14 wrzesień 2019godz 9:00

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.