Events on poniedziałek, 9 sierpień 2021

Events List

Kosmetyczka

Sobota, 31 lipiec 2021 - niedziela, 15 sierpień 2021

Kurs kosmetyczka

Wymagania :

Kandydaci na kurs kosmetyczny powinnni mieć wykształcenie średnie, wykazywać się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu. Pożądane cechy psychofizyczne to : wytrzymałość i sprawność fizyczna, uzdolnienia manualne, zdolności organiztorskie, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

EGZAMIN na wózki jezdniowe

Poniedziałek, 09 sierpień 2021

Dnia 09.08.2021r. (poniedziałek) w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Krośnie, odbędzie się egzamin o sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych

Poniedziałek, 09 sierpień 2021

BHP - okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stan. robotniczych i admin.-biurowych