Kursy w czwartek, 24 styczeń 2019

Wykaz kursow

Egzamin energetyczny

czwartek, 24 styczeń 2019

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III