Wynik wyszukiwania

Wykaz kursow

Szkolenie w ramach kampanii „Pracuję legalnie!”

piątek, 21 wrzesień 2018 9:00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie – ul. Przecławczyka 20 w dniu 21 września 2018 r . od godz. 9:00. Szkolenie organizowane jest w ramach kampanii „Pracuję legalnie”, prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy przy strategicznym partnerstwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Podczas spotkania przekazywane będą przydatne informacje zarówno dla osób zatrudnionych, jak i podmiotów je zatrudniających.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

poniedziałek, 24 wrzesień 2018 13:00

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017, poz. 1644.).
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

wtorek, 02 październik 2018 8:15

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

piątek, 05 październik 2018 8:30

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na kurs "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA"

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

piątek, 05 październik 2018 8:30

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na kurs "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA"
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia akcji ratowania ludzkiego życia przed pojawieniem się wyspecjalizowanych służb medycznych.
Po opanowaniu zakresu materiału nauczania zawartego w module, słuchacze będą wiedzieć:
• Jakie są główne elementy układu kostnego i ich lokalizacja,
• Jaka jest budowa i znaczenie dla funkcjonowania człowieka układów podstawowych narządów,
• Jak należy postąpić, aby unieruchomić złamanie, zatamować krwotok, przeciwdziałać wstrząsowi w przypadku oparzeń