Wynik wyszukiwania

Wykaz kursow

TRWA NABÓR-Pierwsza pomoc przedmedyczna

czwartek, 22 listopad 2018

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na kurs "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA"

TRWA NABÓR Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

czwartek, 22 listopad 2018

 

Zapoznanie z budową i zasada działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację;
Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej;
Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

TRWA NABÓR-BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

piątek, 23 listopad 2018

 

- Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

- Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości.

BHP-okresowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

niedziela, 02 grudzień 2018

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

TRWA NABÓR Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

sobota, 22 grudzień 2018

 

Zapoznanie z budową i zasada działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację;
Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej;
Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

TRWA NABÓR-BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

niedziela, 23 grudzień 2018

 

- Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

- Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości.