Wynik wyszukiwania

Wykaz kursow

Pierwsza pomoc przedmedyczna

piątek, 05 październik 2018 8:30

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na kurs "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA"

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

piątek, 05 październik 2018 8:30

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na kurs "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA"
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia akcji ratowania ludzkiego życia przed pojawieniem się wyspecjalizowanych służb medycznych.
Po opanowaniu zakresu materiału nauczania zawartego w module, słuchacze będą wiedzieć:
• Jakie są główne elementy układu kostnego i ich lokalizacja,
• Jaka jest budowa i znaczenie dla funkcjonowania człowieka układów podstawowych narządów,
• Jak należy postąpić, aby unieruchomić złamanie, zatamować krwotok, przeciwdziałać wstrząsowi w przypadku oparzeń