Events from Pedagogiczne category

Events List

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wtorek, 03 styczeń 2023 at 9:00

Rozpoczęcie 03.01.2023r. godz. 9

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.