fbpx

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psycholotii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli. Kurs przygotowuje pracowadców, pracowników oraz osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydatktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i pracowników młodocianych.
Program kursu opracowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instrukorów praktycznej nauki zawodu zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391).
Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydatkycznych.

Wymagania wstępne stawiane kandydatom na kurs

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 luty 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instrukorów pnz powinni posiadać:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub
  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz:
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lun
 • dyplom ukończenia studiów:
  • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześciletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz świadectwo ukończenia zasadnicej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Egzamin:

Kurs kończe się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej. Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TARNOBRZEGU

39-400 Tarnobrzeg, pl. B.Głowackiego 2
Kom.: 692-445-017 / 510-998-017
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00