fbpx

Kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz stanowiska robotnicze i administracyjno-biurowe

Cel kursu:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Celem jest również opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 • organizacji stanowisk pracy w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniający bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom,
 • prowadzenie analiz i oceny materialnych warunków i organizacji pracy w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy,
 • inicjowanie i planowanie działań zmierzających do poprawy warunków pracy,
 • kształtowania warunków i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, optymalizację ich wysiłku fizycznego i psychicznego oraz sprawności działania,
 • prowadzenie instruktażu na stanowisku pracy dla pracowników oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakładach pracy.

Szkolenie dla pracodawców, kierujących pracownikami, administracyjno-biurowych oraz osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych),
 • dla osob pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Zakończenie kursu:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym (test).

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TARNOBRZEGU

39-400 Tarnobrzeg, pl. B.Głowackiego 2
Kom.: 692-445-017 / 510-998-017
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.