fbpx

Kurs obsługi wózka widłowego

Cel kursu:

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem. Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych, w transporcie wewnątrzzakładowym.

Kurs ma za zadanie:

  • zapoznanie z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
  • przygotowanie obsolwenta do samodzielnego prowadzenie wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej,
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Praca w tym zawodzie wykonywana jest zarówno w pomieszczeniach zamkniętych (w dużych zakładach są to hale produkcyjne, magazyny) jak również na wolnym powietrzu, podczas tozładunku lub załadunku innych środków transportu (kołowego, kolejowego, morskiego).

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
  • ukończona szkoła gimnazjalna / podstawowa.

Egzamin:

Egzamin wewnętrzny (test + zaliczenie jazdy na wózkach. Egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej),
  • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi wózków - po zaliczonym egzaminie.

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TARNOBRZEGU

39-400 Tarnobrzeg, pl. B.Głowackiego 2
Kom.: 692-445-017 / 510-998-017
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.