Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego grup II i III

Cel kursu:

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego grup II i III (urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe; urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne) na stanowiskach eksploatacji i dozoru.

Wymagania wstępne:

 • Ukończone 18 lat

Tematyka kursu:

 • Rodzaje, budowa oraz zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grup II i III,
 • Prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach grup II i III:
  • obsługa,
  • konserwacja,
  • remonty,
  • montaż,
 • Prace kontrolno-pomiarowe (opcjonalnie),
 • Ochrona przeciwporażeniowa, przepisy bho i ppoż.,
 • Zasady działania pierwszej pomocy przedklekarskiej,
 • Dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych gr. II i III (opcjonalnie)

Czas trwania kursu:

 • 20 godzin

Egzamin i wydawane dokumenty:

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną nr 78 powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Egzamin ma formę ustną i przeprowadzany jest zgodnie z zakresem dostępnym na stronie www.zdz.rzeszow.pl. Po jego zdaniu słuchacze otrzymują świadectwo kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Możliwe jest również wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE

35-959 Rzeszów, al. Piłsudskiego 2
sekretariat: 17 862-95-18; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kursy i egzaminy spawalnicze: 600-824-925; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prawo jazdy: 510-998-008; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pozostałe kursy i egzaminy na świadectwo kwalifikacyjne: 510-998-006; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kierownik: 692-445-023

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00