Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego grupy I

Cel kurs:

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego grupy I (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną na stanowiskach eksplowatacji i dozoru.

Wymagania wstępne:

  • Ukończone 18 lat

Tematyka kursu:

  • Rodzaj, budowa oraz zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grupy I,
  • Prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach grupy I,
  • Obsługa, konserwacja, remonty, montaż,
  • Prace kontrolno-pomiarowe (opcjonalnie),
  • Ochrona przeciwporażeniowa,
  • Dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (opcjonalnie).

Czas trwania kursu:

  • 20 - 25 godzin

Egzamin i wydawane dokumenty:

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną nr 78 powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Egzamin ma formę ustną i przeprowadzany jest zgodnie z zakresem dostępnym na stronie www.zdz.rzeszow.pl. Po jego zdaniu słuchacze otrzymują świadectwo kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Możliwe jest również wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE

35-959 Rzeszów, al. Piłsudskiego 2
sekretariat: 17 862-95-18; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kursy i egzaminy spawalnicze: 600-824-925; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prawo jazdy: 510-998-008; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pozostałe kursy i egzaminy na świadectwo kwalifikacyjne: 510-998-006; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kierownik: 692-445-023

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00