Kursy w OKZ Krosno

Przygotowanie do egzaminu spawacza

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu spawacza.

Kurs z obsługi dźwignic - wciągniki i wciągarki

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi dźwignic - wciągniki i wciągarki.

Kurs Profesjonalny sprzedawca

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu sprzedawcy.

Kurs Technik Geodeta

Cel kursu:

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zaawansowanych technik pomiarowo-obliczeniowych w kształceniu technika geodety.

Kurs z projektowania i pielęgnacji ogrodów

Cel kursu:

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności w zakresie projektowania i pielęgnacji ogrodów.

Kurs spawania metodą MAG 135

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG 135.

Kurs Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka widłowego wraz z osprzętem.

Kurs Hakowy - sygnalista

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji pozwalających na wykonywanie zawodu hakowego - sygnalisty.

Kurs florystyczny

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce.

Kurs Palacz CO

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów wodnych o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi - na paliwa stałe, płynne i gazowe.

Kurs Operator żurawi HDS - kat. II Ż

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi żurawi HDS - kat. II Ż.

Kurs z przewozu towarów niebezpiecznych

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Kurs na suwnice

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiadomości z umiejętności z zakresu obsługi suwnic.

Kurs spawania metodą TIG

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu spawacza metodą TIG blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi.

Kurs Sommelierski

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań sommelierskich zgodnie z aktualnymi potrzebami w gastronomii.

Kurs Barman

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu barmana.

Kurs Kelner

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań kelnerskich zogodnie z aktualnymi potrzebami w gastronomii.

Kurs CNC

Cel kursu:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Kurs komputerowego wspomagania firmy

Cel kursu:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania firmy.

Kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi kas fiskalnych oraz zakładania i prowadzenia własnej firmy.

Kurs SEP - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

Szkolenia okresowe BHP

Cel kursu:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs z zakresu uprawnień energetycznych

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego z zakresu uprawnień energetycznych.

Kurs spawania metodą MAG, TIG - moduł I

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu spawacza metodami MAG i TIG- moduł I.

Kurs na wózki widłowe

Cel kursu:

Celem kursu jest nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków jezdniowych z napędem silnikowym.