Kurs z przewozu towarów niebezpiecznych

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Słuchacz kursu pozna:

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • główne rodzaje zagrożeń,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,
 • obowiązki kierowcy i innych uczestników przewozu kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku (w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej),
 • postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele (w szczególności w przypadku pożaru), kody ograniczeń przewozu przez tunele towarów niebezpiecznych,
 • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
 • manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,
 • oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.

Warunki:

 • ukończone 21 lat życia,
 • wykształcenie podstawowe/gimnazjalne,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem przed trzyosobową komisją, powołaną przez jednostkę prowadzącą kurs. Komisji przewodniczy osoba wyznaczona przez marszałka województwa, a w jej skład wchodzi przedstawiciel marszałka województwa. Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań pochodzących z katalogu pytań egzamina-cyjnych, przygotowanego przez Transportowy Dozór Techniczny i będącego w dyspozycji marszałka województwa.

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 4
Kom.: 510-998-001 / 692-445-001
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00