Kurs obsługi kas fiskalnych

Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi kas fisklanych. Wymagania wstępne dla kandydatów, ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.
Tematyka szkolenia :

  • ogólne wiadmości o kasach fiskalnych
  • zakup, instalacja i rejestracja kasy fiskalnej
  • przepisy prawne określające użytkowanie kas fiskalnych
  • budowai obsługa kasy fiskalnej
  • programowanie kasy fiskalnej
  • rejestracja sprzedaży
  • raporty z kas fiskalnych

Szkolenie składa się z 16 godzin pod okiem instruktora na nowoczesnych kasach fiskalnych wraz z terminalem płatniczym. Po ukończonym szkoleniu słuchacz zdaje egzamin wewnętrzny oraz otrzymuje zaświadczenie ukończenia MEN wraz z suplementem oraz certyfikatem dzięki czemu jest zdolny do podjęcia pracy w branży handlowej, gdzie wymagana jest samodzielna praca na urządzeniach fiskalnych.