Kursy w OKZ Dębica

Kurs spawania w metodzie: TIG-141 MAG-135 MIG-131 MMA-111

Cel kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nabyć uprawnienia i umiejętności w zakresie spawalnictwa. Szkolenie obejmuje teorę i praktykę.

Kurs z zakresu uprawnień energetycznych G1 (elektryczne), G2 (cieplne), G3 (gazowe)

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania uprawnień energetycznych.

Kurs na wózki widłowe WJO II

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

Celem weryfikacji jest odnowienie uprawnień spawalniczych w różnych metodach. Przepisy prawa wymagają weryfikacji uprawnień co dwa lata w celu utrzymania prawa wykonywania zawodu.

Kurs stylizacja paznokci

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie stylizacji paznokci

Kurs kadry i płace

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w  dziale kadrowo-płacowym. Uczestnik ma możliwość zdobycia wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

Kurs kelner / barman / barista

Kurs dla osób chcących nabyć umiejętności i uprawnienia z zakresu barmaństwa, obsługi klientów a także sztuki baristycznej.