OPŁATY ZA SZKOLENIA W ZAKRESIE KAT. B PRAWA JAZDY

Kurs podstawowy 1 200,00 zł
Kurs podstawowy dla osoby z niepełnosprawnością ruchową 1 200,00 zł
Kurs podstawowy dla uczniów ZS ZDZ Rzeszów 990,00 zł
Kurs podstawowy dla absolwentów ZS ZDZ Rzeszów 1 100,00 zł
Jazda dodatkowa – 1 godzina 40,00 zł
Jazda w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia godziny wcześniej umówionej – 1 godzina 20,00 zł

Informacje o aktualnych promocjach dostępne w biurze
OKZ Rzeszów pok. nr 020 (na parterze) lub na naszej stronie internetowej w zakładce Kursy na prawo jazdy.

Wyszukaj kurs