Kursy w OKZ Jarosław

Kurs ABC Przedsiębiorczości

Kurs preferowany jest dla osób poszukujacych pracy skierowanych z Powiatowych Urzędów Pracy, oraz dla osób indywidualnych którzy chcą poznać tematykę związaną z prowadzeniem i organizacją własnej działalności gospodarczej, organizacją i wymaganiami wobec Urzędów Państwowych takich jak :ZUS, Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa, oraz przede wszystkim informacji jak i skąd pozyskać fundusze unijne na rozwój swojej pierwszej działalności gospodarczej.

Kurs Mechanik Maszyn i Urządzeń

Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do samodzielnej pracy na maszynach i urządeniach mechanicznych związanych z obsługą, konserwacją i programowaniem maszyn z napędem silnikowym oraz mechanicznym.

Kurs obsługi wózka jezdniowego II WJO z wyminą butli gazowej wraz z przystąpieniem do egzaminu UDT

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do obsługi na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego w kategorii II WJO z wymianą butli gazowej. Kurs składa się z 33 godzin zajęć praktycznychi teoretycznych pod okiem instruktora na placu manewrowym.

Kurs obsługi kas fiskalnych

Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi kas fisklanych. Wymagania wstępne dla kandydatów, ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.
Tematyka szkolenia :

Kurs obróbki skrawaniem CNC

Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie programowania i obsługi obraniarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami obróbki skrawaniem, rysunku technicznego, planowania procesu technologicznego oraz programowaniem procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Kurs BHP

Przeprowadzane przez nas kursy dotyczą szkoleń okresowych z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Kurs przygotowujący do egzaminu w zakresie uprawnień energetycznych Gr. I, II, III

Przygotowanie oraz egzamin w zakresie uprawnień energetycznych w każdej z grup eksploatacja oraz dozór. Przygotowanie oraz egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienia urpawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grup I, II, III.

Weryfikacja oraz odnowienie uprawnień spawalniczych

Seminarium spawalnicze ma na celu odnowienie uzyskanych podczas kursu spawalniczego umiejętności zawodowych spawacza a co za tym idzie przedłużenia ich ważności na kolejne 2 lata. Jest to seminarium wraz z aktualizacją kóre składa się z 3 godzin zajęć praktycznych.

Kurs Obsługa podestów ruchomych przejezdnych / wolnobieżnych / samojezdnych IP i IIP

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi jakim jest sprzęt dalekiego transportu w Zakładach pracy w tym: obsługi podestów ruchomych przejezdnych / wolnobieżnych / samojezdnych IP i IIP tzw. HDS-y wraz z przygotowaniem do obowiązkowego egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Kurs z obsługi żurawia IIŻ

Celem kursu jest przygotowanie czestników kursu do samodzielnej obsługi jakim jest sprzęt dalekiego transportu w Zakładach pracy w tym: obsługi żurawia stacjonarnego oraz obsługi hakowego dźwignic wraz z przygotowanie do obowiązkowego egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Kurs składa się z 40 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych na hali pod okiem instruktora.

Kurs obsługi suwnic IIS

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi jakim jest sprzęt dalekiego transportu w Zakładach pracy w tym: obsługi suwnic, wciągarek i wciągników ogólnego przeznaczenia wraz z przygotowaniem do obowiązkowego egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Kurs składa się z 40 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych na hali pod okiem instruktora.

Kurs fryzjerski

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu jaki jest fryzjer damsko-męski. Kurs składa się z 35 godzin zajęć teoretycznych oraz 85 godzin zajęć praktycznych.

Kurs kucharza małej gastronomii

Kurs w całości opiera się na zdobyciu umiejętności manualnych z zakresu szeroko rozumiałej branży gastronomicznej w tym wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs składa się z 120 godzin i realizowany jest w Restaruracji na terenie miasta Jarosławia pod okiem Mistrza Gastronomii oraz osoby posiadającej uprawnienia gastronomiczne z zakresu carvingu jak i prowadzenia własnej działalności gastronomicznej.

Kurs spawania stali nierdzewnej w metodzie TIG-141

Celem kursu jest zdobycie zawodu spawadcza w metodzie TIG-141 - spawanie spoin pachwinowych złączy blach i rur nietopliwą elektrodą wolframową w stali nierdzewnej w osłonie argonu. Po ukończeniu kursu i zdobyciu umiejętności spawania w wielu pozycjach spawania a zwłaszcza w dodatkowej grupie materiałowej jaką jest FM5 słuchacz zdaje egzamin państwowy i otrzymuje uprawnienia w zawodzie spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w tym książkę spawacza oraz Świadectwo Kwalifikacyjne Spawacza przetłumaczone w języku niemieckim oraz angielskim.

Kurs spawania w metodzie MMA-111

Celem kursu jest zdobycie zawodu spawacza w metodzie MMA-111 - spawanie elektroda otuloną (spawanie elektryczne) pachwinowych oraz czołowych blach i rur - metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika. Po ukończeniu kursu i zdobyciu umiejętności spawania w wielu pozycjach spawania gazowego słuchacz zdaje egzamin państwowy i otrzymuje uprawnienia w zawodzie spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w tym książkę spawacza oraz Świadectwo Kwalifikacyjne Spawacza przetłumaczone w języku niemieckim oraz angielskim.

Kurs cięcia palnikiem

Celem kursu jest zdobycie umiejętności spawania (wykonywanie cięcia płomieniem acetylenowo-tlenowym blach oraz rur w metodzie gazowej). Po ukończeniu kursu i zdobyciu umiejętności cięcia palnikiem acetylenowo-tlenowym słuchacz zdaje egzamin państwowy i otrzymuje uprawnienia w zawodzie spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w tym książkę spawacza oraz Świadectwo Kwalifikacyjne Spawacza przetłumaczone w języku niemieckim oraz angielskim.

Kurs spawania w metodzie G-311

Celem kursu jest zdobycie zawodu spawacza w metodzie G-311 - spawanie gazowe czołowych blach oraz rur mieszanką acetylenowo-tlenową. Po ukończeniu kursu i zdobyciu umiejętności spawania w wielu pozycjach spawania gazowego słuchacz zdaje egzamin państwowy i otrzymuje uprawnienia w zawodzie spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w tym książkę spawacza oraz Świadectwo Kwalifikacyjne Spawacza przetłumaczone w języku niemieckim oraz angielskim.

Kurs spawania w metodzie TIG-141

Celem kursu jest zdobycie zawodu spawacza w metodzie TIG-141 - spawanie spoin pachwinowych złączy blach i rur nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu. Po ukończeniu kursu i zdobyciu umiejętności spawania w wielu pozycjach słuchacz zdaje egzamin państwowy i otrzymuje uprawnienia w zawodzie spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w tym książkę spawacza oraz Świadectwo Kwalifikacyjne Spawacza przetłumaczone w języku niemieckim oraz angielskim.

Kurs spawania w metodzie MAG-135

Celem kursu jest zdobycie zawodu spawacza w metodzie MAG-135 - spawanie spoin pachwinowych złączy blach i rur w stali topliwej i nietopliwej. Po ukończeniu kursu i zdobyciu umiejętności spawania w wielu pozycjach słuchacz zdaje egzamin państwowy i otrzymuje uprawnienia w zawodzie spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w tym książkę spawacza oraz Świadectwo Kwalifikacyjne Spawacza przetłumaczone w języku niemieckim oraz angielskim.

Najbliższe kursy w naszych Ośrodkach

Operator obrabiarek sterowanych...

Poniedziałek, 08 sierpień 2022
Trwają zapisy na kurs - w sierpniu w cenie 1800 zł !!!

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 10 sierpień 2022
Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!! Celem szkolenia...

Kurs Kadry i Płace

Czwartek, 11 sierpień 2022
Zapraszamy na kurs Kadry i Płace

Operator-kierowca wózka jezdniowego wraz z...

Sobota, 13 sierpień 2022
Zapraszamy na kurs: Obsługi wózka jezdniowego we wszystkich kategoriach wraz z egzaminem przed...

Operator obrabiarek sterowanych...

Poniedziałek, 15 sierpień 2022
Trwają zapisy na kurs - w sierpniu w cenie 1800 zł !!!

Kurs Kierownik Kolonii

Wtorek, 16 sierpień 2022 - czwartek, 01 wrzesień 2022
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku oraz zdobycie...

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 17 sierpień 2022
Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!! Celem szkolenia...

Zakładanie własnej firmy - ABC Przedsiębiorczości

Czwartek, 18 sierpień 2022
Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności.

Kurs Kadry i Płace

Czwartek, 18 sierpień 2022
Zapraszamy na kurs Kadry i Płace

Operator obrabiarek sterowanych...

Poniedziałek, 22 sierpień 2022
Trwają zapisy na kurs - w sierpniu w cenie 1800 zł !!!

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 24 sierpień 2022
Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!! Celem szkolenia...

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Niedziela, 28 sierpień 2022
Zapraszamy do odbycia kursu: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Operator obrabiarek sterowanych...

Poniedziałek, 29 sierpień 2022
Trwają zapisy na kurs - w sierpniu w cenie 1800 zł !!!

Odnowienie i poszerzenie uprawnień spawalniczych

Poniedziałek, 29 sierpień 2022
Zapraszamy na weryfikację, odnowienie i poszerzenie uprawnień spawalniczych we wszystkich metodach.

Kurs BHP dla pracodawców i innych osób...

Wtorek, 30 sierpień 2022
Kurs BHP okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na...

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 31 sierpień 2022
Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!! Celem szkolenia...

Kurs spawania w metodzie MAG-135

Czwartek, 01 wrzesień 2022
Rozpoczęcie kursu 01.09.2022 (czwartek) godz.15:00 na spawalni w Jarosławiu. Zapraszamy na kurs...

Kurs kucharza małej gastronomii

Niedziela, 04 wrzesień 2022
Zapraszamy na kurs "Kucharz małej gastronomii I i II stopnia" w Jarosławiu.

Kurs Fryzjer damsko- męski

Poniedziałek, 05 wrzesień 2022
Zapraszamy na kurs fryzjer damsko- męski w Jarosławiu.

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 07 wrzesień 2022
Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!! Celem szkolenia...