Oddziałowa Komisja Spawalnicza

Komisja spawalnicza przy ZDZ Rzeszów nadaje kwalifikacje spawalnicze zgodne z normami serii 9606  w metodach 111, 135,136, 141 i 311 oraz dokonuje weryfikacji uprawnień spawalniczych dla osób, którym wygasa termin ważności.

Egzaminy kwalifikacyjne i weryfikacyjne nadawane są przez egzaminatorów posiadających licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu spawacza jest świadectwo kwalifikacyjne egzaminu spawacza  i wpis do Książki Spawacza.