Kierunki

Elektromechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 741203). To interesujący i potrzebny zawód, na którego zapotrzebowanie nie słabnie. Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
 • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
 • prowadzenia pojazdów samochodowych.

3. Elektromechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów,
 • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części,
 • placówkach handlowych.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080

Kierunek - Sprzedawca

Sprzedawca (symbol zawodu 522301). To zawód bardzo popularny. Pracodawcy poszukują do pracy osób życzliwych, z wysoką kulturą osobistą, znajomością technik sprzedaży i metod prezentacji towarów, umiejętnością sporządzania dokumentacji.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawcy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania zaopatrzenia,
 • przyjmowania dostawy towarów,
 • prowadzenia sprzedaży towarów lub usług,
 • obsługi klienta,
 • sporządzania faktur,
 • udzielania informacji na temat produktów i warunków sprzedaży.

3. Sprzedawca znajdzie zatrudnienie w:

 • w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej,
 • będzie mógł otworzyć własny sklep lub hurtownię.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080

Kierunek - Piekarz

Piekarz (symbol zawodu 751204). To zawód wymagający dobrej kondycji fizycznej, sprawności zmysłu smaku i węchu, zdolności organoleptycznej surowców, umiejętności pracy w zespole.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
SPC.03. Produkacja wyrobów piekarskich

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie piekarza będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wytwarzania wyrobów piekarskich zgodnie z recepturą,
 • obsługi i regulacji urządzeń do wytwarzania pieczywa,
 • oceny przydatności surowców i pieczywa,
 • wytwarzania, przygotowania i wypieku ciasta,
 • magazynowania surowców,
 • przygotowania pieczywa do dystrybucji,
 • prowadzenia dokumentacji produkcyjnej i rozliczenia surowców.

3. Piekarz znajdzie zatrudnienie w:

 • rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich,
 • cukierniach,
 • zakładach gastronomicznych,
 • punktach sprzedaży pieczywa,
 • będzie mógł prowadzić własną piekarnię lub cukiernię.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080

 

Kierunek - Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających (symbol zawodu 722307). Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z kwalifikacjami operatora obrabiarek skrawająych poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawająych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawająych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

3. Operator obrabiarek skrawająych znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu metalowego w działach produkcyjnych, naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach itp.,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
 • w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080

 

Kierunek - Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych (symbol zawodu 712618). Jest to interesujący i potrzebny zawód, na którego zapotrzebowanie nie słabnie. Zawód ten poszukiwany jest na rynku krajowym jak i europejskim. Pracownik w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych powinien cechować się sumiennością, dokładnością, szybkim tempem pracy przy usuwaniu awarii, zdolnością logicznego myślenia, pomysłowością, samodzielnością w podejmowaniu decyzji, spostrzegawczością, wyobraźnią przestrzenną, zręcznością manualną, szybkim przestawieniem się z jednej czynności na drugą, brakiem lęku wysokości. A także umiejętnością współpracy z innymi współpracownikami i komunikatywnością.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania, naprawiania oraz konserwowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
 • montowania, naprawiania oraz konserwowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • budowania i konserwowania lokalnych oczyszczalni ścieków oraz studni kopanych i wierconych,
 • montowania, naprawiania i konserwowania instalacji z pompą ciepła.

3. Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlano – montażowych,
 • instytucjach gospodarki komunalnej,
 • warsztatach rzemieślniczych-administracji domów mieszkalnych,
 • zakładach przemysłowych i usługowych,
 • może prowadzić własną firmę instalacyjno –montażową.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080

 

Kierunek - Mechanik precyzyjny

Mechanik precyzjny (symbol zawodu 731103). Mechanik precyzyjny montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia precyzyjne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, elektrotechniką, pneumatyką, hydrauliką. Monitoruje pracę urządzeń precyzyjnych, ocenia jakość wykonywanych prac, organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Pożądany zawód na rynku krajowym.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik precyzyjny będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania i naprawiania mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych,
 • montowania, naprawiania i konserwowania przyrządów pomiarowych,
 • montowania i naprawiania napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.

3. Mechanik precyzyjny znajdzie zatrudnienie w:

 • dużych zakładach przemysłowych wytwarzających sprzęt elektryczny, elektroniczny, lotniczy, obrabiarki,
 • w zakładach usługowych w branży mechanicznej,
 • może prowadzić własny warsztat.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080

 

Kierunak - Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 723103). To interesujący i potrzebny zawód, na którego zapotrzebowanie nie słabnie. Niezbędne jest w nim stałe dokształcanie, aby nadążyć za postępem technologicznym w branży motoryzacyjnej. Ważne predyspozycje do pracy w tym zawodzie to m.in.: dobry zmysł wzroku i słuchu, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, dokładność i rzetelność, uzdolnienia techniczne.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • obsługi pojazdów samochodowych,
 • naprawy pojazdów samochodowych.

3. Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • fabrykach samochodów,
 • służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych,
 • zakładach usługowo-naprawczych,
 • własnych warsztatach naprawy samochodów.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły)
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080

 

Kierunek - Mechanik monter maszyn i urządzeń

Mechanik – monter maszyn i urządzeń (symbol zawodu 723310). Dominującym układem czynności w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • - dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

3. Mechanik – monter maszyn i urządzeń znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
 • w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych,
 • może założyć własną działalność gospodarczą.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty,
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080

 

Kierunek - Kucharz

Kucharz (symbol zawodu 512001) to zawód, który jest coraz bardziej doceniany w Polsce i na świecie. Pracodawcy poszukują kucharzy z dużą wiedzą o surowcach i dodatkach do żywności. Ceniona jest wrażliwość estetyczna i smakowa oraz umiejętność pracy zespołowej.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • sporządzania różnego rodzaju potraw, ciast, napojów i deserów z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń,
 • obróbki wstępnej produktów (ręcznej, mechanicznej, termicznej),
 • gastronomicznego rozbioru mięsa,
 • sporządzania potraw dla różnych diet,
 • przygotowania potraw, napojów i deserów podczas przyjęć okolicznościowych.

3. Kucharz znajdzie zatrudnienie w:

 • placówkach otwartych (barach szybkiej obsługi, punktach gastronomicznych, restauracjach, kawiarniach, hotelach)
 • zakładach zamkniętych (szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach zakładowych)
 • będzie mógł założyć własny zakład gastronomiczny.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły)
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080

 

Kierunek - Fryzjer

Fryzjer (symbol zawodu 514101) to interesujący zawód dla osób posiadających umiejętności manualne, dobrą koordynacje wzrokowo-ruchową i zainteresowania w kierunku tworzenia stylizacji fryzur. Daje poczucie satysfakcji i spełnienia osobom, które stale rozwijając swoje umiejętności, wykonują go z pasją i zaangażowaniem.

1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku wykształcenia:
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów,
 • wykonywania strzyżenia włosów,
 • wykonywania stylizacji fryzur.

3. Fryzjer znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach i salonach fryzjerskich,
 • we własnym zakładzie fryzjerskim,
 • charakteryzatorniach w teatrach, telewizji, na planach filmowych,
 • perukarniach

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie jako pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców (2 dni w tygodniu w kl. I, 3 dni w tygodniu w kl. II i 4 dni w tygodniu w klasie III). Teoretyczne kształcenie zawodu odbywa się w każdym semestrze po 68 godzin.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie:

 • dedykowana jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • trwa 3 lata, po tym czasie uczniowie mogą przystępować do organizowanych przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, uzykując tym samym wyształcenie zasadnicze branżowe,
 • bezpłatna przez cały cykl kształcenia,
 • praktyki zawodowe odbywają się u najlepszych pracodawców w mieście ( za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie),
 • absolwentom oferujemy darmowe kursy ( m.in. kosmetyczny, barman-kelner, operator obrabiarek CNC, operator pił łańcuchowych, spawacz MAG i TIG, elektroda, gazowy, kierowca wózków jezdniowych),

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty
 • podanie na druku szkolnym lub wydruk podania z systemu vEdukacja Nabór (Vulcan)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły)
 • 3 zdjęcia

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, tel. 606 410 080