Branżowa Szkoła I-go Stopnia w Dębicy

Zapraszamy do Branżowej Szkoły I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie!

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy ZDZ Rzeszów

Nasza szkoła na terenie Dębicy prężnie funkcjonuje od 1 września 2014 r. Po reformie edukacji, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią szkołę branżową I stopnia.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa) prowadzi swoją działalność dydaktyczną w Dębicy, w budynku Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Huberta Wagnera 4.

Jesteśmy szkołą wielozawodową. Uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe na praktykach w najlepszych zakładach pracy na terenie miasta Dębica, za które otrzymują wynagrodzenie.

Celem praktycznej nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia - młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji - świadectwem czeladniczym, uzyskanym po pozytywnie zdanym egzaminie. Świadectwo to umożliwia zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych w Polsce i krajach UE.

 

sala Sala

Kształcimy na 14 kierunkach, zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego:

Pomagamy zorganizować praktyki!

Branżowa Szkoła I-go Stopnia w Dębicy

Ponadto będąc uczniem naszej szkoły masz możliwość ukończyć kursy w dodatkowych specjalnościach:

 • barman
 • kelner
 • kosmetyczny
 • spawacz MAG, TIG, elektroda i gazowy
 • kierowca wózków jezdniowych
 • operator obrabiarek CNC
 • operator pił łańcuchowych

Nauka w naszej szkole trwa 3 lata. Odbywa się w systemie dziennym. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się:

 • w klasie I – 3 dni w tygodniu
 • w klasie II – 2 dni w tygodniu
 • w klasie III – 1 dzień w tygodniu

Praktyki w zakładach pracy odbywają się:

 • w klasie I – 2 dni w tygodniu
 • w klasie II – 3 dni w tygodniu
 • w klasie III – 4 dni w tygodniu


Dodatkowo jeden miesiąc w roku szkolnym przeznaczony jest na teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych ( po 68 godzin w semestrze).
W 3 - letniej branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

II stopień branżowej szkoły (2-letni) będzie kontynuacją zawodu na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Dodatkowe atuty:

 • nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA,
 • za pracę podczas zajęć praktycznych uczniowie naszej szkoły otrzymują wynagrodzenie,
 • szkoła ma do dyspozycji wiele obiektów sportowych, w tym salę gimnastyczną, pełnowymiarowe boiska sportowe, a także siłownię
 • dla uczniów naszej szkoły organizowane są wycieczki piesze i autokarowe, wyjścia do kina oraz inne ciekawe imprezy,
 • uczniowie mają dostęp do bezpłatnego Internetu
 • zatrudniona kadra to nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym, traktujący każdego ucznia indywidualnie i życzliwie.

Informacje i zapisy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy ZDZ w Rzeszowie
budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, 39-200 Dębica

Kom.: 606-410-080
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy ZDZ w Rzeszowie

budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, osiedle Kępa
ul. Huberta Wagnera 4, 39-200 Dębica

Kom.: 606-410-080
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje i zapisy
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Podkategorie