Events on week 17-23 styczeń 2022

Wtorek, 18 styczeń

Zakładanie własnej firmy - ABC Przedsiębiorczości

Wtorek, 18 styczeń 2022

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności.

Piątek, 21 styczeń

Egzamin na uprawnienia energetyczne gr I gr II gr III

Piątek, 21 styczeń 2022

Egzamin przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Sobota, 22 styczeń

Glazurnik

Sobota, 22 styczeń 2022 at 9:00

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu glazurnika

Niedziela, 23 styczeń

SPAWANIE TIG-141, MAG-135, MMA-111, MIG-131

Niedziela, 23 styczeń 2022

Kurs spawania w dowolnej metodzie (TIG, MAG, MMA, MIG).