Events on week 20-26 wrzesień 2021

Poniedziałek, 20 wrzesień

Kurs Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych z egzaminem UDT

Poniedziałek, 20 wrzesień 2021 at 15:00

Rozpoczęcie kursu 20.09.2021r. godz.15

Uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem. Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych, w transporcie wewnątrzzakładowym.

 

Wtorek, 21 wrzesień

Przygotowanie w zakresie uprawnień energetycznych

Wtorek, 21 wrzesień 2021 at 15:30

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienia uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

środa, 22 wrzesień

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych

środa, 22 wrzesień 2021

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Przygotowujący do egzaminu na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnegow zakresie Eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych Gr I,II,III E i D

środa, 22 wrzesień 2021

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej w grupie I, II, III E i D

BHP

środa, 22 wrzesień 2021

Szkolenie okresowe BHP
Kurs okresowy BPH dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

Obsługa suwnic

środa, 22 wrzesień 2021

 

Szkolenie:  Obsługa suwnic
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic osób obsługujących suwnice.

 

 

 

Kurs kosmetyczny

środa, 22 wrzesień 2021

Kurs kosmetyczny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki. Po zakończeniu kursu kosmetycznego absolwent powinien posiadać wiadomości w zakresie :

 

Czwartek, 23 wrzesień

Egzamin na uprawnienia energetyczne GR I GR II GR III

Czwartek, 23 wrzesień 2021

Rozpoczęcie egzaminu 23.09.2021 tj. czwartek godzina 16:00 (osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym Ośrodkiem celem przygotowania i uzupełnienia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji).

Egzamin przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

SPAWANIE TIG-141, MAG-135, MMA-111, MIG-131

Czwartek, 23 wrzesień 2021

Kurs spawania w dowolnej metodzie (TIG, MAG, MMA, MIG).

Egzamin energetyczny: Gr. I,II,III E i D

Czwartek, 23 wrzesień 2021

Egzaminowanie kandydatów do pracy na stanowiskach związanych z dozorem, eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych odbywa się w ZDZ przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Piątek, 24 wrzesień

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR)

Piątek, 24 wrzesień 2021 at 15:00

Rozpoczęcie kursu 24.09.2021r. godz.15

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących wykonywać przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w zakresie podstawowym lub rozszerzonym (cysterny).